Reiki Open Day – Alabama Milano 18 febbraio 2018

 

 

Special thanks: Roberto Brignoli Photographer